Satan — Slovenska Spanska översättning5 översättningar hittades

Satan (n) (n) (undervärld) demonio (m) (n) (undervärld)
Satan (n) (n) (Belsebub) Satanás (m) (n) (Belsebub)
Satan (n) (n) (undervärld) diablo (m) (n) (undervärld)
Satan (n) (n) (undervärld) espíritu maligno (m) (n) (undervärld)
Satan (n) (n) (Belsebub) Belceb (m) (n) (Belsebub)
Översätta Satan till andra språk
Översätta Satan till Engelska
Översätta Satan till Tysk
Översätta Satan till Franska
Översätta Satan till Italiensk
Översätta Satan till Nederländska
Översätta Satan till Portugisiska
Översätta Satan till Polska
Översätta Satan till Tjeckiska