Lugn — Slovenska Spanska översättning155 översättningar hittades

lugn (n) (n) (uppförande) lenidad (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (aktivitet) sosiego (m) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) tranquilidad (f) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (aktivitet) serenidad (f) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) calma (f) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (aktivitet) tranquilidad (f) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (sinneslugn) calma (f) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (n) (uppförande) indulgencia (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) sosiego (m) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (uppförande) impasibilidad (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (sinneslugn) inactividad (f) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (n) (sinneslugn) quietud (f) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) serenidad (f) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (aktivitet) inactividad (f) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (aktivitet) calma (f) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (uppförande) placidez (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) inactividad (f) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (aktivitet) quietud (f) (n) (aktivitet)
lugn (n) (n) (uppförande) compostura (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (sinneslugn) sosiego (m) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (n) (sinneslugn) tranquilidad (f) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (n) (uppförande) calma (f) (n) (uppförande)
lugn (n) (n) (mentalt tillstånd) quietud (f) (n) (mentalt tillstånd)
lugn (n) (n) (sinneslugn) serenidad (f) (n) (sinneslugn)
lugn (n) (a) (väl till mods) sosegado (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (oberörd) calmo (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (allmän) sin prisa (a) (allmän)
lugn (n) (a) (oberörd) tranquilo (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (aktivitet) grato (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (vatten) en silencio (a) (vatten)
lugn (n) (a) (uppförande) sosegado (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (uppförande) agradable (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (rörelse) tranquilo (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) calmo (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (aktivitet) imperturbable (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (vatten) sereno (a) (vatten)
lugn (n) (a) (aktivitet) agradable (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (rörelse) apacible (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) relajado (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (ljud) silenciosamente (a) (ljud)
lugn (n) (a) (oberörd) imperturbable (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (aktivitet) calmo (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (uppförande) cómodo (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (aktivitet) silencioso (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (rörelse) en silencio (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (väl till mods) relajado (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (uppförande) de sangre fría (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (oberörd) sosegado (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (väl till mods) apacible (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (rörelse) imperturbable (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (stilla) en silencio (a) (stilla)
lugn (n) (a) (uppförande) dueño de sí mismo (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) silenciosamente (a) (stilla)
lugn (n) (a) (ljud) agradable (a) (ljud)
lugn (n) (a) (stilla) suave (a) (stilla)
lugn (n) (a) (rörelse) callado (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (oberörd) suave (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (sansad) imperturbable (a) (sansad)
lugn (n) (a) (uppförande) incontenible (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (oberörd) silencioso (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (vatten) silenciosamente (a) (vatten)
lugn (n) (a) (uppförande) incontrolable (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (uppförande) confortable (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (uppförande) sin nervios (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) tranquilo (a) (stilla)
lugn (n) (a) (rörelse) grato (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (aktivitet) en silencio (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (allmän) sosegado (a) (allmän)
lugn (n) (a) (rörelse) agradable (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) tranquilo (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) calmo (a) (stilla)
lugn (n) (a) (stilla) grato (a) (stilla)
lugn (n) (a) (uppförande) sereno (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) a gusto (a) (stilla)
lugn (n) (a) (ljud) apacible (a) (ljud)
lugn (n) (a) (ljud) tranquilo (a) (ljud)
lugn (n) (a) (oberörd) sereno (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (rörelse) calmo (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (väl till mods) cómodo (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (uppförande) silencioso (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (väl till mods) sereno (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (väl till mods) confortable (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (rörelse) sosegado (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (oberörd) apacible (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (stilla) imperturbable (a) (stilla)
lugn (n) (a) (uppförande) en silencio (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (oberörd) ecuánime (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (oberörd) silenciosamente (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (oberörd) agradable (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (uppförande) suave (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) callado (a) (stilla)
lugn (n) (a) (rörelse) suave (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (ljud) imperturbable (a) (ljud)
lugn (n) (a) (uppförande) inalterable (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (oberörd) callado (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (uppförande) templado (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (rörelse) silencioso (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) silenciosamente (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) confortable (a) (stilla)
lugn (n) (a) (ljud) silencioso (a) (ljud)
lugn (n) (a) (sansad) tranquilo (a) (sansad)
lugn (n) (a) (stilla) ecuánime (a) (stilla)
lugn (n) (a) (vatten) sosegado (a) (vatten)
lugn (n) (a) (uppförande) apacible (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (ljud) grato (a) (ljud)
lugn (n) (a) (uppförande) ecuánime (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (aktivitet) suave (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (uppförande) grato (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (rörelse) sereno (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) a gusto (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (vatten) callado (a) (vatten)
lugn (n) (a) (vatten) tranquilo (a) (vatten)
lugn (n) (a) (oberörd) grato (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (stilla) sereno (a) (stilla)
lugn (n) (a) (ljud) calmo (a) (ljud)
lugn (n) (a) (vatten) apacible (a) (vatten)
lugn (n) (a) (stilla) silencioso (a) (stilla)
lugn (n) (a) (sansad) sereno (a) (sansad)
lugn (n) (a) (stilla) sosegado (a) (stilla)
lugn (n) (a) (väl till mods) tranquilo (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (uppförande) moderado (m) (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (uppförande) flemático (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (väl till mods) ecuánime (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (aktivitet) sosegado (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (stilla) agradable (a) (stilla)
lugn (n) (a) (ljud) suave (a) (ljud)
lugn (n) (a) (uppförande) callado (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (vatten) imperturbable (a) (vatten)
lugn (n) (a) (aktivitet) sereno (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (väl till mods) a gusto (a) (väl till mods)
lugn (n) (a) (aktivitet) callado (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (stilla) relajado (a) (stilla)
lugn (n) (a) (rörelse) silenciosamente (a) (rörelse)
lugn (n) (a) (uppförande) impertérrito (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (stilla) cómodo (a) (stilla)
lugn (n) (a) (vatten) silencioso (a) (vatten)
lugn (n) (a) (ljud) en silencio (a) (ljud)
lugn (n) (a) (uppförande) disciplinado (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (ljud) sosegado (a) (ljud)
lugn (n) (a) (stilla) apacible (a) (stilla)
lugn (n) (a) (vatten) grato (a) (vatten)
lugn (n) (a) (vatten) suave (a) (vatten)
lugn (n) (a) (oberörd) en silencio (a) (oberörd)
lugn (n) (a) (karaktär) ecuánime (a) (karaktär)
lugn (n) (a) (ljud) sereno (a) (ljud)
lugn (n) (a) (vatten) agradable (a) (vatten)
lugn (n) (a) (ljud) callado (a) (ljud)
lugn (n) (a) (aktivitet) tranquilo (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (uppförande) imperturbable (a) (uppförande)
lugn (n) (a) (sansad) incontenible (a) (sansad)
lugn (n) (a) (vatten) calmo (a) (vatten)
lugn (n) (a) (aktivitet) apacible (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (sansad) sin nervios (a) (sansad)
lugn (n) (a) (aktivitet) silenciosamente (a) (aktivitet)
lugn (n) (a) (sansad) incontrolable (a) (sansad)
Lugn exempel4 exempel hittades
bli lugn serenarse
bli lugn calmarse
fullständigt lugn perfectamente tranquilo
i lugn och ro tranquilamente
Översätta Lugn till andra språk
Översätta lugn till Engelska
Översätta lugn till Tysk
Översätta lugn till Franska
Översätta lugn till Italiensk
Översätta lugn till Nederländska
Översätta lugn till Portugisiska
Översätta lugn till Polska
Översätta lugn till Tjeckiska